Kinga Łapot-Dzierwa – Malarstwo

| Polska

 

Artysta plastyk, pedagog plastyki.  Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach – klasa tkaniny artystycznej. Studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku: wychowanie plastyczne.

W 2002 roku uzyskała kwalifikacje pierwszego stopnia w dyscyplinie naukowej: plastyka, specjalność: malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W 2010 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W swojej pracy łączy kwalifikacje artystyczne i pedagogiczne.

W pracy badawczej zajmuje się edukacją przez sztukę i arteterapią. Jest autorką licznych publikacji naukowych i metodycznych. Swoje doświadczenia naukowe łączy z praktyką. Prowadzi liczne warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych.

W pracy artystycznej polem jej twórczych poszukiwań są głównie pejzaże i martwe natury, w których zwraca uwagę na kolor i fakturę. W abstrakcyjnych, na pierwszy rzut oka, pracach znajdujemy odniesienia do świata realnego, wyjętego z kontekstu, oglądanego przez pryzmat doznań emocjonalnych i estetycznych autorki.

Wystawiała między innymi w Goteborgu, Rzymie, Mediolanie, Kijowie, Kirovogradzie, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie czy Kielcach.

Poznaj także: