Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego TravelsArts  z dnia 01.01.2017

I. Ogólne warunki regulaminu

 1. Poniższe zasady stanowią Regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.travelsarts.com. Operatorem sklepu i właścicielem marki  TravelsArts Ltd., 2nd Floor 40 Tooting High Street, Tooting Broadway, London, United Kingdom, SW17 0RG
 2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego w punkcie 1 sklepu, ma TravelsArts Ltd., zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

3. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.travelsarts.com i obowiązuje Sprzedawcę oraz Klientów, korzystających z usług sklepu internetowego w tej witrynie.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.traveslsarts.com  są oryginalnym rękodziełem , wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży za zgodą ich Twórców.

II. Prezentacja produktów

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane dane – w szczególności fotografie produktów oraz ich opisy – były wolne od nieścisłości lub błędów.

2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią lub jeżeli produkt jest uszkodzony (np. w czasie transportu), Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Aktualne dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej http://www.travelsarts.com/kontakt/

III. Sprzedaż produktów

1. Wszystkie ceny w witrynie www.travelsarts.com podane są w walutach: GBP, USD, EUR oraz złotych polskich (PLN)

 1. Zamówienia są realizowane w jak najkrótszym czasie, jednak termin wysyłki produktów jest uzależniony od ich procesu produkcji.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. Rejestracja Klientów

1. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

 1. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 18 roku życia lub młodsze, posiadające pisemną zgodę opiekunów prawnych) oraz podmioty gospodarcze.
 2. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie być zrealizowane.

4. Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej Sprzedawcy oraz prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

V. Procedura składania zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę www.travelsarts.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

4. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 1. Nie jest możliwe anulowanie złożonego zamówienia.

VI. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po zarejestrowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. W przypadku braku płatności, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych przez firmę doręczającą przesyłkę wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

VII. Zwrot zamówionego towaru

 1. Klient, zawierając umowę na odległość w www.travelsarts.com może od niej odstąpić, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

2. Koszty przesyłki związane ze zwrotem pokrywa klient.

VIII. Wysyłka

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.

2. Koszt wysyłki określony jest na stronie www.travelsarts.com.

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej oraz większości krajów świata za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. W przypadku wysyłki do krajów spoza UE, mogą zostać doliczone inne koszty dostawy, np. koszty obsługi celnej czy wymagane prawem podatki.

 1. Czas realizacji zamówienia każdego produktu jest określony na stronie www.travelsarts.com i jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na konto.
 2. Przesyłki są dostarczane wyłącznie w dni robocze.

IX. Płatności

 1. Klient dokonujący zakupów w sklepie www.travelsarts.com wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez jego podpisu.
 2.  Dowodem zakupu jest rachunek, wystawiany do każdej transakcji zakupu.
 3.  Klient może dokonać płatności za pomocą Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych PayPal oraz Przelew bankowy

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie www.travelsarts.com są chronione prawami autorskimi. Zezwala się na niekomercyjne ich kopiowanie i rozpowszechnianie oraz prezentację na innych stronach internetowych, z zastrzeżeniem podania źródła, zawierającego nazwę TravelsArts Ltd. lub adres www.travelsarts.com
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może pozbawiać Klienta jakichkolwiek praw gwarantowanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w krajach UE